Satış Koşulları

1. GENEL ŞARTLAR – Genel satış şartları sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, anlaşma sonrası müşterinin bu şartları tanıyıp, onaylamasıyla kabul edilir. Satışlarımız yalnızca şu şartlar dahilinde yapılacaktır: sözleşme dahilindeki fiyat teklifi, şipariş ve / veya müşteri işlemleri yürürlüğe girer. Şirketimize yapılan tüm sipariş teklifleri, satış hüküm ve koşullarımıza göre satın alan tarafından koşulsuz kabul edilir. Tüm karşılıklı anlaşmalar el yazısı ile yapılacaktır. Müşterinin genel şartları veya çelişen fikirleri bağlayıcı olmayacaktır.

2. TEKLİFLER – Tekliflerimiz açıkça belirtilmemiş olsalar ve zaman aşım tarihi belirtişmiş olsa bile, bağlayıcı değildir. Tüm fiyatlar net fiyat üzerinden teklif edilir, uygulanabilir oranda KDV’sizdir. Hiçbir fiyat, paketleme ve teslimat ücretini içermez. Eğer fiyat ücretsiz teslimat üzerinden anlaşılmışsa, müşteri alım sırasında gerçekleşeceklerden sorumludur. Bekleme süresi, müşterinin masrafıdır.

3. SİPARİŞ VE SİPARİŞ ONAYLARI – Siparişler tamamlanmış halde sunulmalı ve detaylandırılarak anlatılmalıdır: sözleşme teklifi yerine geçmektedirler. Kabulleri, gönderinin özel koşullarını açıklayan sipariş onayımız tarafından yapılır. Yalnızca sipariş onayı satış sözleşmesini tamamlamış sayılır. Sipariş onayında yer alan koşullar, siparişte yer alanlar üzerinden ve / veya Alıcı’nın siparişi üzerine kabul edilir ve anında
reddedilmediği sürece son hali olarak görülür. Şirketimiz tarafından bir ücret ödenmesi, sözlü anlaşılması aksi diğer tüm durumlarda, sipariş onayında yer almamış veya şirketimiz tarafından belgelenmemişse geçersiz sayılır. Üçüncü parti sınaı mülkiyet hakları kabul edilmemektedir (patentler, ticaret markaları, markalar ve tasarımlar, vb).Herhangi bir sebeple bu tarz işlemler kabul edilip, yerine getilirse, tehlike ve risk olarak görülecek, garanti altında ve tazminat dahilinde olmasına rağmen, hem malik, hem de şirketimize karşı bu haklara gelecek hasar ve zararlardan müşteri sorumlu tutulacaktır. Siparişin tüm malzemelerle birlikte gönderilmesi halinde, onay verdiğimiz tarihe kadar gelecek siparişleri kabul edebiliriz. Değişim veya ek parçalar için siparişler, anlaşma olmadığı takdirde, yeni sipariş olarak kabul edilecektir.

4. NAKLİYAT ve TESLİMAT ŞARTLARI – herhangi bir belge veya beyandaki son gün yalnızca bilgilendirmedir, bağlayıcı sayılmaz. Teslimatta yaşanacak herhangi bir gecikme, hasar üstlenmeye veya sözleşme iptaline sebep olmaz. Teslimat tarihi tahminleri, müşterinin siparişe dair verdiği bütün bilgiler üzerinden yapılır. Malzemeler, müşterinin yerleşkesine teslim edilmek üzere satılır. Siparişlerin riski müşteriye ait olarak gönderilir, zira parçalar “ücretsiz” ibaresi taşısalar da, ortak fabrikamızdan çıkarlar. Eğer nakliyat veya teslimat müşterinin isteğiyle veya elimizde olmayan başka sebeplerden ötürü ertelenmemişse, denetim veya raporumuzun hazırlık bildirisi ile risk müşteriye geçer. Teslimat durumunda veya teslimat şartı ile, müşteri bütün ödemeleri hiçbir gecikme olmadan yapmak zorundadır. Malların nakliye ve paketleme usüllerini biz belirleriz. Sipariş edilen malları %4 tolerans miktarı ile teslim etme hakkını elimizde tutarız.

5. ANLAŞMAZLIK VEYA DAVA – Şirketimiz tarafından ya da herhangi bir temsilci ya da vekil sebebiyle yapılan iş sonucu herhangi bir anlaşmazlık veya dava açma durumu söz konusu olduğu takdirde, davalar Bükreş Mahkemesi’nce yürütülür.

6. CEZA – Şirketimiz herhangi bir cezayı kabul etmez.

7. SATIŞ VERGİSİ – Eğer Avrupa Birliği Üyesi olan bir alıcıdan satış vergisi alınmayacaksa, isteğimiz üzerine, alıcı derhal yasal hükümlere göre isteyeğimiz herhangi bir kanıtlabununla sınırlı olmamak üzere, vergi dairelerine vergi muafiyeti için kanıt sunarak, satış vergisi verecektir. Bu durum, malların bir başka Avrupa Birliği Üyesi’ne verilmesini ve bununla sınırlı kalmayarak, vergi numarası veya alıcının kişisel muafiyetini devretmesini gerektirir.

8. ÖDEME – Ödeme, yalnızca Bükreş’e masrafsız havale yapılmasıyla gerçekleşir. Eğer müşteri ödemenin gerekliliklerini yerine getirmezse, şirketimiz, önceki altı aylık dönemin Haziran veya Aralık aylarının son takvim gününde faiz oranı Avrupa Merkez Bankası’nca geçerli sayılan temel oranın yüzde sekiz üzerinde ücretlendirme yapacaktır. Gecikme sonucu, müşteri tüm ödeme isteği masrafları ve makul avukat ücreti dahil hukuki işlemleri üstlenir.

8.1. Yükümlülüklerimizi, müşterinin kontratta geçen, fatura ödemesiyle sınırlı kalmayan yükümlülüklerini yerine getireceği zamana kadar, yerine getirmek durumunda değiliz. Müşterinin ödemesi gereken kısma karşılık iptali mümkün olmayan alacakları ile birlikte muhafaza hakkı ve diğer haklarını reddedişi hariçtir. Opsiyonumuza göre, ödeme zamanı gelen borca karşı ödeme talep etme hakkına sahibiz.

8.2. (a) Müşteri ödemenin bir kısmını veya tümünü ödemeyi reddediyorsa veya (b) bir müşteriye kredi tesis etmenin tehlikeli olacağı bilgisi alındıysa veya (c) müşteri ödeme gücünü yitirdiyse veya (d) müşteri, alacaklılarına mahkeme dışı uzlaşma talebinde bulunduysa, bütün açık hesapların, daha zamanı gelmemiş faturalar veya ertelenen ve önceden ödenmesi istenen bütün üstün teslimat ve işlemlerin acil ödemesinin yapılmasını isteme hakkına sahibiz.

8.3. Müşteri, satılan malları işlemden geçirme hakkına sahiptir. İşlemden geçen malların, mallarımızın değeriyle bağlantılı olarak ürünün son halindeki mülkiyeti elimizde bulundurarak, müşterek maliği olarak kalırız. Eğer müşteri satın aldığının fiyatını ödemezse veya bu kontratın herhangi bir koşuluna uymazsa, kontratın feshi olarak görülmeden, alıcının mülk ve varlıklarına önceden haber vermeksizin erişerek ve teslim
edilen malları mülkiyeti elinde bulundurarak, alıcının giderlerini geri alır ve onların sahibi olur. Opsiyonumuza göre, alıcı masrafları kendi karşılayarak, malları iade etmek durumunda kalır. Bu durumda, malları müşteriye ancak kontrat yükümlülüklerini yerine getireceği garantisini verdiği takdirde, satın aldıklarının ödemesini yapmakla sınırlı kalmayarak, gerçekleşen tüm hatırlatma ödemelerini, ücret toplamını ve yargılama
giderlerini karşıladıkları takdirde geri vermeye razı oluruz.

8.4. Malların kabul edilmemsi durumunda, müşteri tüm sevkiyat ve depoda bekleme masraflarını ödeme yükümlülükleriyle birlikte karşılamak durumundadır. Mütemerrit olunması durumunda ödeme ücreti derhal gerçekleştirilir. Aynı zamanda, yerine getirilmemesi durumunda, tazminat talebinde bulunmak bizim opsiyonumuzdadır. Müşteri, küçük hataları kabul etmeme hakkına sahip değildir.

8.5. Kontratın yabancı para ile yapılması durumunda, döviz kuru, UniCredit Tiriac Bank (Romanya) tarafından belirtilen alıcı kuruna bağlı kalarak, belirlediğimiz tarihe göre değişecektir. Döviz riski, müşteri tarafından bilinmelidir. Eğer yabancı para, ödeme gününe dek Euro’yla bağlantılı olarak düşerse, satış fiyatı buna uygun şekilde ayarlanacaktır.

9. ZORUNLU NEDENLER – Trafik engeli, malın veya enerjinin olmaması, tesisin herhangi bir sebeple kapanması, tesislerimizde gerçekleşecek grev ve lokavtlar veya yönetimde bulunanların handikapları veya uluslararası yetkililer tarafından gelecek yaptırımlar veya terörist saldırıları durumunda, müşterinin açacağı tüm tazminat davaları dikkate alınmayarak, teslimat süresi uzatılır veya kısmen ya da tamamen teslimat yükümlülüklerimiz sözleşmenin feshi ile iptal edilir.

10. BELGELER – Maliyet tahmini, planlar ve taslaklar dahil, müşteri tarafından verilen belgeler bize ait olur. Fotokopi alımı veya üçüncü partilere ifşa, ancak bizim rızamızla gerçekleşebilir.

11. KUSURLAR – Teslimat ve işlemlerimiz sonucu oluşacak kusurları, tamir edeceğimizi veya opsiyonumuza göre, bozulan ürünün değişimini dört ay içinde karşılayacağımızı garanti ederiz. Tamir veya değişimin başarılı olmaması durumunda, müşteri satışı iptal etme veya fiyatı düşürme hakkına sahiptir.

11.1. Malların denetlenmesi sonucunda ortaya çıkabilecek, kusur bilgilendirmesi dahilinde olmayan kusurlar dahil edilmez. Bu aynı zamanda müşteri test sertifikamızı kabul edip, denetimden vazgeçme hakkını kullanmaması durumunda da geçerli olur. Eğer denetim yapılmazsa veya denetim zamanında gerçekleşmezse veya denetim için hazır olduğumuzu bildirdikten sonra bir kısmı gerçekleşmişse, müşteri mütemerrit olur.

11.2. Kusur bilgilendirmeleri detaylı bir şekilde yapılmalı ve gecikmeden bildirilmelidir. Düzgün gerçekleşen bir denetim sonucu görülemeyen kusurlar, bulunduklarından üç gün sonraya kadar bildirilmelidir. Kusur bilgilendirmeleri bu gereklilikleri yerine getirmiyorsa, tüm garanti ve hasar tazminat talebi veya kusurlara dair diğer bütün talepler kabul edilmez. Teslimattan sonraki 6 ay içerisinde, müşteri kusurun teslimat sırasında gerçekleştiğini kanıtlamak durumundadır. Müşteri, malların teslimattaki durumda kalmalarını sağlamak durumundadır.

11.3. Garanti yükümlülükleri, normal kullanım sonucu ortaya çıkan kusurlar, yanlış saklama, kusurlu bakım, olağan dışı çevresel etkiler veya nakliye sırasında meydana gelen hasarları içermez. Ürünlerimiz karıştırılmaları veya bizim tarafımınzdan teslim edilmeyen bir başka ürünle birlikte işlemden geçirilmeleri veya bizim tarafımızdan onaylanmayan şekilde kullanılmaları durumunda da garantiye tabi olmazlar.

12. HASAR – Hafif kusurlar veya danışmanlık ve bilgi yükümlülükleriyle sınırlı kalmayarak ikinci derece yükümlülüklerin büyük kusurlu ihlalleri, hasar tazminat taleplerine dahil edilmez. Dahası, herhangi bir dolaylı hasar veya bir arıza veya kar kaybı sonucu oluşan dolaylı zararlardan sorumlu olmayız. Yerine getirmeme veya geciken işlemler sonucu edilen hasar talepleri kabul edilmez. Alt yüklenicilerin kusurları veya diğer
şirketler çalışanlarının hatalarından hiçbir durumda sorumlu tutulamayız. Mallarımızın işlemden geçirilmesi ihtimali veya kullanımlarıyla ilgili teknik veya bir başka tavsiye, kullanabilirlik, ağırlık, ölçüler, formlar, renkler, performans derecesi ve tasarımları bağlayıcı olmaz. 3 aylık garanti döneminin bitmesi ve müşteriden gelecek tüm teminat talepleri, müşterinin alıcısına verdiği garanti kapsamı dahilinde olsa bile, hariç tutulur.