Özel Çelik üretimi süreci

Schema1_TR

  ESR damıtma işlemi, yüksek performanslı malzemelerin ağır yüklere karşı dayanıklı olması sebebiyle tercih edilen bir metoddur.

  “Bu sebeple, Knifesol müşterilerine yalnızca ESR bıçak ve bıçak ağzı malzemeleri temin etmeye karar vermiştir.”

Yalnızca özel çelik araç kullanarak ürettiğimiz bıçak ve bıçak ağızlarını, Orta Frekanslı Fırın’dan alındıktan sonra malzemenin niteliklerinin ESR – Elektro Curuf Yeniden Eritmesi ile damıtılarak yapıldığı ikinci metalurji işlemleri sonucu elde ederiz.

ESR damıtma işlemi neden yüksek performanslı malzemelerin yapımında tercih edilen üretim metodudur?

Tekrar eritme işleminin başlangıcında kullanılan malzeme, normal eritme işlemi ile elde edilen bir kalıp çeliktir. Kalıp, tüketilir elektrot olarak kullanılır ve çoktan yapılmaya çalışılan malzemenin kimyasal bileşimine sahip durumdadır. Özetle damıtma işleminin ne olduğunu öğrenmek isterseniz, aşağıdaki ESR yerleştirme anlatımına

Schema2_TR

Eritme için gereklı olan ısı, elektrot (eksi yüklü) ile starter plakası arasındaki akımdan alınır ve bakır kalıbın altına yerleştirilmiş olan starter plakası (artı yüklü) arasındaki elektrik akımından (AC) elde edilir. Aslen, elektrot starter plakasına yaklaştığı zaman bir kısa devre meydana gelir, böylece yüksek ısı yayan bir elektrik arkı oluşur. Elektrik arkının yaydığı ısı, sıvı erimiş curuf banyosu içinde, 1800 ile 2000 °C arası, yüksek bir sıcaklığa erişir. Böyle bir banyoya maruz kalan elektrot, curuf banyosundan geçerken, herhangi bir katışıklıktan (oksijen, sülfür, fosfor ve diğer istenmeyen elementler) arınarak, damlalar halinde erimeye başlar. Sıvı çelik, baskı plakasının dibine dokunmaya ve soğumuş bakır kalıp sayesinde katılaşmaya başlar. Elektrot erimeye devam ederek, tekrar eritilmiş yeni külçeyi yaratır.

Sıradan eritme işlemi ile elde edilen bir külçe ile ESR işlemi ile yeniden eritilerek elde edilen bir külçenin katılaştıktan sonra oluşturdukları malzemelerin arasındaki önemli farklar nelerdir?

Nnormal eritme işlemi ile külçenin uzun sürede katılaşması segresyona sebep olmasıyla birlikte eşit dağılmamasına ve son olarak, sıvı çeliğin katılaşma içinde artık hareket edemiyor olması gereken yerlerde bazı yapısal anormalliklere sebep olur. ESR külçesi işlemi sırasında ise, zaman zaman yalnızca az miktarda, ısı akımı ve kristalizasyonun dengeli bir şekilde gerçekleştiği sırada, çelik sıvı halde kalır. Bu sebeple, kristalizasyon özgürce ve neredeyse çeliğin doğal boy eksenine paralel şekilde gelişir. Tekrar eritme / damıtma işlemi ile elde edilen çelik, fazlasıyla homojen ve iç hatasız olur. Çeliğin segregresyonu (buna mikro-segregresyon denir) yüksek miktarda azaltılmış olur.

ESR tekrar eritme ile elde edilen malzemeler, aşağıdaki mekanik özellikleri geliştirir:

  • Artan homojenlık ve izotropi sayesinde artan güçlenme
  • Sürünme direnci geliştirilmiş malzemeler
  • Malzemelerin en iyi yorulma dayanıklılığı ve direncine ek olarak mükemmel çekme direncine sahip olması
  • Geliştirilmiş saflık

ESR damıtma işlemi, yüksek performanslı malzemelerin ağır yüklere karşı dayanıklı olması sebebiyle tercih edilen bir metoddur.

“Bu sebeple, Knifesol müşterilerine yalnızca ESR bıçak ve bıçak ağzı malzemeleri temin etmeye karar vermiştir.”