Makas bıçakları (özel profiller ile)

KnifeSol profil makas bıçakları, özel takım çelikleri kullanılarak, özel ESR ön malzemelerinden yapılmıştır.

Tüm dövme ve ısıl işlem operasyonları, bıçakların üretildiği aynı sanayide gerçekleştirilir. Bu özel seçim, kalitelerini yükseltmek ve ömürlerini uzatmak amacıyla, bıçakların en iyi iskelet ve mekanik özelliklere ulaşabilmesi için yapılmıştır.

Her tür özel bıçak ağzını, istenen vektör ve uzunlukta üretebiliyoruz.

Her tür işleme fabrikası niteliklerini ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz.

Shear blades (special profile) 8 Shear blades (special profiles) 4 Shear blades (special profile) 10 Shear blades (special profile) 3 Shear blades (special profile) 44 Shear blades (special profile) 3