Makas bıçakları

KnifeSol makas bıçakları, özel takım çelikleri kullanılarak, özel ESR ön malzemelerinden yapılmıştır. Tüm dövme ve ısıl işlem operasyonları, bıçakların üretildiği aynı sanayide gerçekleştirilir. Bu özel seçim, kalitelerini yükseltmek ve ömürlerini uzatmak amacıyla, bıçakların en iyi iskelet ve mekanik özelliklere ulaşabilmesi için yapılmıştır.

KnifeSol, her tür işleme fabrikası niteliklerini ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Shear blades 1

Shear blades 11

Shear blades 8

Shear blades 7

Shear blades 14

Shear blades 13