Dairesel kesici bıçaklar

KnifeSol‘u rakiplerimizden ayıran özelliği, bütün dairesel bıçaklarımızın en iyi kalite alaşım çeliğinden, ESR ön malzemeleri ile yapılmış olmalarıdır. ESR yeniden ertime süreci malzemelerin özelliklerini geliştirir. Malzemeden malzemeye yapı değişimi görülmez ve yabancı madde kullanımı en aza indirgenmiş durumdadır. ESR yeniden eritme malzemesi aynı zamanda kalıptaki karbürleri eş dağıtır. Böylece mekanik özellikler çok daha üstün hale gelerek, bıçakların sağlamlığı güçlenmiş olur. ESR yeniden eritme malzemesi, özel bir homojen tavlama işlemi ile dövme işlemini mükemmel bir deformasyonla birleştirerek, bıçakların nitelik ve kalitelerini arttırır, hizmet ömürlerini uzatır.KnifeSol’un temel standart teknolojisi, bıçağın ömrü için en iyi temel seçimdir ve kalitesiyle rakip şirketlerin ürünlerinden ayrılır; onlar, çoğunlukla sıradan tekniklerle eritilen malzemeler ile kâr amaçlı yaklaşım sergilerler. Bilginize: Sıradan eritme teknikleri ile elde edilen malzemeler daha fazla yapı değişimine uğrarlar ve mikrografide de kolayca fark edilebileceği gibi, daha fazla ametal içerirler. Bu kusurlar, bıçağın çeperinde, malzemenin hatalı olmasından ötürü oluşacak kırıkları engellemek için mükemmel yapıya sahip olması gereken yerde bulunur. Biz, kendimizi diğerlerinden ayrı tutuyoruz, çünkü çok daha iyi bir temel kalite sunuyoruz. Son olarak, tüm dövme ve ısıl işlem operasyonları, bıçakların üretildiği aynı sanayide gerçekleştirildiğini belirtiriz. Her tür işleme fabrikası niteliklerini ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz.

KnifeSol dairesel bıçakları, en uygun ve en doğal yapıya sahip olmalarını sağlamak için, sadece yuvarlak demirlerden üretilir.

KnifeSol kesici bıçaklar özel yapımdır. Güçlü olduğumuz noktalardan biri de, maksimum dış çapı 1400 mm olan, büyük dairesel bıçaklar üretmemizdir.